AUST-AGDER TINGRETT

 

Oversettelse av dokumenter som trenger stempel fra NOTARIUS - offentlig bekreftelse på at en underskrift er gyldig.

 

I noen sammenhenger kan det være nødvendig å få en offentlig bekreftelse på at et dokument eller en underskrift er gyldig.

Oversettelser av norske dokumenter som:

vitnemålvielsesattester, skilsmissebevillinger,fødselsattester, dødsattester og ulike bekreftelser som trenger stempel fra NOTARIUS - kan sendes til meg for oversettelse til SPANSK. Jeg oversetter og stempler/signerer og sender dokumentet tilbake til kunden. De som bor i BERGENs området kan da ta med oversettelsen fra meg og gå til BERGEN TINGRETT. Der er min signatur deponert, og kunden kan da få notarisert dokumentet som jeg har oversatt. Dette gjelder for NORSKE dokumenter som skal brukes i utlandet. (Utenladske dokumenter som blir oversatt til norsk kan ikke notariseres av norsk notar.)

Tingretten er førsteinstansdomstol for Grimstad, Arendal, Froland, Åmli, Tvedestrand, Vegårshei, Risør og Gjerstad kommuner.

Rettskretsen har et befolkningsgrunnlag på ca 88.500 personer.

Tinghuset er lokalisert på Blødekjær i Arendal. 

Kontaktinformasjon

Besøksadresse: Blødekjær 3, 4838 Arendal

Postadresse: Postboks 128, 4801 Arendal

Telefon:   37000400
Telefaks:  37000401

Våre åpningstider:
Kl. 08:00 - 15:30
Sommer tid i perioden 15.05 til 15.09: 
Kl. 08:00 – 15:00

Nyeste kommentarer

02.06 | 10:46

Hei, Jeg har time kl.13.00- 03.06.21 i Sandvika hos notarius publicus. ...

30.04 | 21:12

Takk for at vi får gå på verdens beste spanskkurs! Lærerikt, inspirere...

13.11 | 12:24

Det er bare å sende meg en mail til: maritsvensen@gmail.com

11.11 | 09:28

Hvordan kan kjeg komme i kontakt og avtale privatundervisning?