Asker Folkeuniversitet

Undervisning på folkeuniversitetet i Asker

Jeg underviser i SPANSK ved folkeuniversitet. Kurset er lagt opp til 12 tirsdager hósten 2013. Ta kontakt med universitetet dersom du er interessert. Dette kurset er beregnet pá nybegynnere.

Etter å ha fullført nivå A1 skal du kunne

  • forstå og bruke kjente, dagligdagse uttrykk og svært enkle utsagn for å dekke grunnleggende behov.
  • presentere deg selv og andre og stille og svare på personlige spørsmål om f.eks. bosted, venner og bekjente og eiendeler.
  • delta i en samtale på en enkel måte hvis samtalepartneren snakker langsomt og tydelig og er innstilt på å hjelpe. 

Visste du at spansk er det språket i verden som studeres og læres mest etter engelsk? Den spansktalende del av befolkningen er i stor vekst, så det blir stadig større bruk for personer som kan språket.

Nyeste kommentarer

02.06 | 10:46

Hei, Jeg har time kl.13.00- 03.06.21 i Sandvika hos notarius publicus. ...

30.04 | 21:12

Takk for at vi får gå på verdens beste spanskkurs! Lærerikt, inspirere...

13.11 | 12:24

Det er bare å sende meg en mail til: maritsvensen@gmail.com

11.11 | 09:28

Hvordan kan kjeg komme i kontakt og avtale privatundervisning?