BERGEN TINGRETT

Oversettelse av dokumenter som trenger stempel fra NOTARIUS - offentlig bekreftelse på at en underskrift er gyldig.

I noen sammenhenger kan det være nødvendig å få en offentlig bekreftelse på at et dokument eller en underskrift er gyldig.

Oversettelser av norske dokumenter som:

vitnemål, vielsesattester, skilsmissebevillinger,fødselsattester, dødsattester og ulike bekreftelser som trenger stempel fra NOTARIUS - kan sendes til meg for oversettelse til SPANSK. Jeg oversetter og stempler/signerer og sender dokumentet tilbake til kunden. De som bor i BERGENs området kan da ta med oversettelsen fra meg og gå til BERGEN TINGRETT. Der er min signatur deponert, og kunden kan da få notarisert dokumentet som jeg har oversatt. Dette gjelder for NORSKE dokumenter som skal brukes i utlandet. (Utenladske dokumenter som blir oversatt til norsk kan ikke notariseres av norsk notar.)

Tårnplassen 2, 5012 Bergen Tlf. 55 69 97 00 bergen.tingrett@domstol.no

Nyeste kommentarer

02.06 | 10:46

Hei, Jeg har time kl.13.00- 03.06.21 i Sandvika hos notarius publicus. ...

30.04 | 21:12

Takk for at vi får gå på verdens beste spanskkurs! Lærerikt, inspirere...

13.11 | 12:24

Det er bare å sende meg en mail til: maritsvensen@gmail.com

11.11 | 09:28

Hvordan kan kjeg komme i kontakt og avtale privatundervisning?